Harta Site
Start Tehnica Legislatie Protectia muncii Reguli de trafic Examen online Examen oficial

Notă introductivă:

Prezentele instrucțiuni au fost derivate din cele elaborate în 1973 de C.N.E.F.S. - Federația Română de Radioamatorism, iar pe examyo.scienceontheweb.net au fost rearanjate și completate pentru a urmări mai exact curricula NTSM adoptată de ANCOM pentru armonizarea CEPT-HAREC

Din dorința ca acest material să fie ușor de asimilat și util nu doar la examen am introdus câteva subcapitole, imagini și completări în text de această culoare. Aceste materiale suplimentare nu fac subiect de examen oficial.

Probleme Rezolvate - apăsați pe butonul de mai jos, este chiar una din bazele de date folosite de examenul online


INSTRUCȚIUNI
de tehnica securității pentru stațiile
de radioamatori

Cuprinsul programei de NTSM armonizate cu cerințele CEPT:

I. PROTECȚIA MUNCII

1.1. Corpul uman
- Consecințele șocului electric
- Precauții împotriva șocului electric

1.2. Rețeaua de alimentare
- Diferența dintre linia de fază, nul și împământare (codul culorilor)
- Importanța unor conexiuni bine împământate
- Siguranțe rapide și lente; valoarea unei siguranțe
- Siguranțe diferențiale (extra-curricular)

1.3. Pericole
- Tensiuni înalte
- Condensatoare încărcate
- Raza LASER(extra-curricular)
- Lipirea cu letcon, fludor, flux(extra-curricular)
- Efectele radiației RF neionizante asupra corpului uman(extra-curricular);

1.4. Trăznete
- Pericole
- Protecție
- Împământarea echipamentelor
- Priza de pământ, caracteristici

1.5. Responsabilități și îndatoriri
- Responsabilitatea operatorului la stația individuală
- Obligațiile operatorului la stația colectivă
- Răspunderile și îndatoririle responsabilului de club la stația colectivă

II. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII LA APARATELE DE RECEPȚIE
- Conectarea căștilor
- Protejarea auzului, Noise Blanker
- Realizarea receptorului, carcasa.

III. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII LA APARATELE DE EMISIE
- Folosirea surselor de alimentare de înaltă tensiune
- Uși de acces la echipamentele de înaltă tensiune
- Cuplarea antenei la emițător
- Marcarea locurilor periculoase de la stație
- Accesul la stație și supravegherea funcționării stației

IV. ANTENA ȘI LUCRUL LA ÎNĂLȚIME
- Piloni, ancorări
- Lucrul pe acoperișuri și la înălțime
- Suspendarea conductorilor
- fidere si protecția la descărcări de înaltă tensiune

V. PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE ACCIDENTARE PRIN ELECTROCUTARE
A. Scoaterea celui accidentat de sub curent
B. Primele măsuri după scoaterea de sub curent
C. Metode de respirație artificială
D. Masajul inimii


I. PROTECȚIA MUNCII

1.1 Corpul uman

Observarea fenomenelor asupra organismele vii stimulate cu curent electric sunt cunoscute încă din 1780 prin experimentele lui Galvani asupra mușchilor de broască, iar de atunci majoritatea aspectelor privind acțiunea curentului electric asupra corpului uman au fost observate și catalogate.

Organismul uman viu este alcătuit dintr-o multitudine de celule, care din punct de vedere electric constituie medii conductoare de natură electrolitică.
În el deja există surse de tensiune și de semnal electrice proprii necesare în coordonarea și funcționarea inimii, mușchilor, creierului.
Trecerea curentului electric peste un anumit nivel prin organism este însoțită de o serie de fenomene termice, electrodinamice, electrolitice, biochimice, biofizice, fiziologice care pot fi neglijabile, temporare, permanente sau fatale.


Efectele trecerii curentului electric prin organismele vii

Trecerea curentului electric prin corpul omului, care este un conductor electrobiologic, este însoțită de fenomene al căror efecte se manifestă sub forme multiple și complexe. Efectele curentului electric pot fi:


Acțiunea curentului electric poate fi privită sub două aspecte:

Acțiunea curentului electric duce la modificări funcționale superficiale sau profunde ale organismului atunci când intensitatea curentului electric ce trece prin corp depășește o anumită valoare limita tolerată de organism.

Câmpurile electrice exterioare de frecvențe joase, 50-100 Hz, au efecte asupra sistemului nervos central, iar cele cu frecvențe înalte de 10-50 MHz au efecte asupra sistemului circulator.
De asemenea, câmpurile electrice de joasă frecvența (50Hz frecvență rețea) sunt mai periculoase decat cele de curent continuu fiindcă modifică structura și comportamentul celular prin schimbarea proprietăților dielectrice ale membranei celulare și în consecință la o scădere a rezistenței electrice cutanate.

Consecințele șocului electric

Fenomenele ce apar în organism, ca urmare a trecerii curentului electric și care în general pot fi grupate în afecțiuni ale sistemului nervos central, tulburări cardiace și respiratorii definesc conceptul de șoc electric.

Producerea unui șoc electric fatal poartă denumirea de electrocutare.

Leziunile superficiale locale, arsurile, metalizarea pieii prin pătrunderea în tegument a stropilor de metal, fenomene produse tot de trecerea curentului electric, definesc conceptul de traumatism electric.

Electrocutarea se poate produce în medie la o tensiune mai mare de 24 V.
Curentul maxim admis să treacă prin organismul uman fără a-l pune în pericol este de 10 mA în curent alternativ (c.a) și 50 mA în curent continuu (c.c).
Valorile de mai sus nu sunt valori garantate, ci valori medii, există deviații în funcție de sex, vârstă, umiditate atmosferică ș.a., s-a constatat că în anumite condiții și poziții de aplicare a tensiunii, se provoacă fibrilația inimii și la 17mA!
Pericolul de electrocutare este mai mare pentru persoanele obosite, bolnave sau care au consumat băuturi alcoolice (rezistența lor electrică este mai mică) sau pentru persoanele aflate în medii umede sau cu tegumente umede sau transpirate.

Precauții împotriva șocului electric

Omul nu are nici un organ senzorial care să detecteze, în mod direct, mărimile electromagnetice cum ar fi tensiunea electrică, curentul electric, câmpul magnetic de aceea ne bazăm pe cunoștințe de specialitate, pe metode de prevenție, sisteme de masură și protecție, proceduri.

Tot ce depașește 24V (atenție si -24V!) se consideră "sub tensiune".

Delimitarea incintelor sub tensiune ca zonă de pericol sau SUB TENSIUNE. Se marchează vizibil cu NU ATINGEȚI! PERICOL DE MOARTE!
Zona de langă (camera tehnică) se delimitează ca fiind zonă de proximitate. Și aici se pot întâmpla accidente. Vărsarea unui recipient cu apă sau producerea de pulberi (grafit, făină!!!) pot duce la producerea de arcuri electrice. De aceea și zona de proximitate trebuie tratată cu atenție.

Nu se lucrează sub tensiune! Regula celor 5 pași:

Folosirea sistemelor de protecție automate: siguranțe normale/diferențiale, întrerupătoare la uși, întrerupător principal
Sisteme de protecție pasive: Izolațiile și echipamentele de protecție trebuie să existe la stație și să fie adecvate tensiunilor folosite.
Responsabilul de stație trebuie să instruiască și să informeze pe cei care intră asupra zonelor de lucru, modalităților și a potențialor pericole, despre protecții, ca metodă de prevenție.
Procedurile de lucru ne ajută să nu omitem vreun pas important. De exemplu regula cu 5 pași de mai sus.


1.2 Rețeaua de alimentare

Diferența dintre linia de fază, nul și împământare (codul culorilor)
Standardul internațional IEC 60446 specifică codul culorilor pentru instalațiile "casnice" de 220V;

Importanța unor conexiuni bine împământate

Împământarea este o temă pe care se insistă în acest material, importanța împământării e de la sine înțeleasă.
Sarcina împământării este să conducă la pamânt tensiunile înalte apărute accidental (s-a rupt un fir și s-a sprijinit de interiorul carcasei), să conducă la masă încărcăturile statice (vântul încarcă static firul antenei la sute de mii de V, se descarcă printr-un șoc de RF de exemplu) iar dacă vorbim de paratrăznet, și el se leagă la împământare.
În toate cazurile prin sintagma "bine împământate" înțelegem o metodă corectă de legare, de rezistență foarte mică (sub 1 ohm), capabilă să ducă un curent mare si care nu se deteriorează la prima sarcină sau în timp de la factorii de mediu. Periodic conexiunile se verifică și se refac dacă e nevoie.

Siguranțe rapide si lente; valoarea unei siguranțe

În cataloagele de siguranțe, există pentru fiecare siguranță parametrul In (Inominal) și o listă de timpi de întrerupere la In, 2In, ...5In. Așa ne putem da seama cât de rapidă e o siguranță. În funcție de aplicație, proiectantul alege o siguranță care să se ardă suficient de rapid.
De obicei, siguranțele rapide sunt în cilindru de sticlă, unele au crestături pe lamelă iar altele sunt sub forma de două arcuri pretensionate, lipite cu o bobiță de aliaj care se topește la un anumit curent și arcurile se îndepărtează, scurtând timpul unui eventual arc electric.

Siguranțe diferențiale (extra-curricular)
Sunt siguranțe automate al căror parametru este ΔI, câțiva mA. Această siguranță este montată pe firul de fază și nul al aceluiași ochi de rețea, și funcționează pe principiul conservării de energie/materie, adică curentul care intră în consumator este egal cu curentul care iese din consumator (electronii nu se consumă). Dacă egalitatea nu se satisface, înseamnă că există o scurgere de curent, de exemplu cineva se electrocutează și o parte din curent e condusă la masă. Când diferența de curent sesizată de siguranța diferențială ajunge la ΔI, siguranța se declanșează întrerupând circuitul.
Este o siguranță recomandată a fi folosită, atenție doar că ΔI să nu fie prea mare - mai sus am menționat limita de electrocutare de 10mA in c.a.>


1.3 Pericole
Tensiuni înalte

Pericolele datorate tensiunilor înalte au la bază caracteristicile corpului uman de a conduce curentul, detaliate la capitolul 1.1

Condensatoare încărcate

Un condensator menține tensiunea la care a fost încărcat o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, in funcție de circuitul pe care îl are în sarcină. Dacă nu este descărcat automat, are pierderi mici și tensiune mare atunci când este atins se descarcă prin corpul uman. In funcție de traseul urmat prin corp și de capacitatea lui, șocul electric poate fi periculos, dureros, sau doar de atenționare. Mușchii se contractă automat și mâna în mișcare învoluntară poate distruge alte piese. Traseul cel mai periculos al curentului e când se închide prin inimă, adică între brațe, sau între braț si picior opuse.

Raza LASER (extra-curricular)

Raza LASER este o lumină coerentă, sinfazată. În stațiile de radioamatori se folosește cel mai des in legăturile de fibră optică dintre un PC de comandă și stația de radioamator comandată. Astfel se înlocuiesc mai vechile legături seriale, zgomotoase electromagnetic cu legături optice.
Deși se folosesc diode LASER de putere foarte mică (mW), raza LASER afectează retina așa că trebuie să nu privim în sursa de semnal, să folosim ochelari speciali de lucru cu LASER, cablurile optice se țin în mufe sau cu capacele puse.
Toate aparatele ce folosesc LASER trebuie sa aibă aplicată următoarea etichetă de avertizare:

Lipirea cu letcon, fludor, flux (extra-curricular)

La lipirea componentelor electronice, trebuie să ținem cont de următoarele aspecte:
- Fludorul se topește la câteva sute de grade, ne putem arde cu letconul, ciocanul de lipit, cu fludor topit sau stropi de fludor. Se întâmplă destul de des să ne atingem de vârf sau un strop de fludor să ajungă pe piele dar în majoritatea cazurilor nu se ajunge la arsuri propriu-zise. În caz de arsuri se procedează la îndepărtarea din zona de pericol, rana trebuie răcită rapid cu apă rece și se merge la medic.
- Ne asigurăm că nimeni nu poate atinge vârful fierbinte al ciocanului de lipit cel putin 10 minute după ce este deconectat de la energie.
- Se poartă ochelari de protecție tip laborator, pentru a ne asigura că stropi de metal încins nu ne ajung în ochi.
- La topire, sacâzul din mijlocul fludorului produce fum de sacâz dar acesta conține și vapori de metal din fludor; Din acest motiv se lucrează în încăperi bine ventilate și dacă se lucrează perioade foarte lungi de timp, este indicată montarea unei instalații de evacuare forțată a fumului.

Efectele radiației RF neionizante asupra corpului uman (extra-curricular)

Unda de radiofrecvență emisă de antenă este neionizantă adică nu distruge ADN-ul așa cum o fac razele X, gamma, nucleare, are însă un efect termic asupra țesuturilor. Cel mai sensibil este ochiul, la care provoacă încălzire și acest lucru duce la cataractă. De aceea stația portabilă care are antena în dreptul feței trebuie să o folosim cât mai scurt și la putere cât mai mică
Efectul radiației RF este proporțional cu densitatea de putere de RF încasată de corpul operatorului, iar densitatea de putere scade pătratic cu creșterea distanței dintre acesta și antena de emisie.
La puteri emise mai mari de 10W în UUS și chiar US, atingerea firului cald (cu mana de ex.) poate produce instantaneu arsuri în volum și nu de suprafață ca atingerea de un corp fierbinte; Deoarece unda depolarizează nervii arsura nu este semnalizată catre creier ca "durere", accidentatul nu-și retrage involuntar mâna. Prima dată simte olfactiv miros de carne arsă, vede firișorul de fum și își retrage voluntar mâna. Locul ars rămâne de tip 'carne albă' multa vreme, se vindecă greu.


1.4 Trăznete

Pericole

pericol de moarte prin electrocutare la lovitură directă prin fulger principal/secundar;

electrocutare prin inducție în obiecte metalice atinse.

incendiu prin distrugeri de echipamente la lovitură directă sau inducție

lumina puternică a arcului electric - duce la arsuri UV, orbire

Protecție

Paratrăznet, decuplare, șoc RF, împământare

O sursă foarte bună de informații despre trăznete și mai ales paratrăznete, chiar document de referință este normativul ANRE "NORMATIV PRIVIND ALEGEREA IZOLAȚIEI, COORDONAREA IZOLAȚIEI ȘI PROTECȚIA INSTALAȚIILOR ELECTROENERGETICE ÎMPOTRIVA SUPRATENSIUNILOR, NTE 001/03/00"
Puncte de atins:

Împământarea echipamentelor

la priza de împământare, nu la firul verde-galben al instalației casnice.

Priza de pământ, caracteristici

Prizele de pământ vor fi de tipul artificial, tubulare sau radiale. Pentru realizarea lor se vor folosi țevi sau platbande de oțel. Rezistența electrică a prizelor de pământ va fi sub 4 ohmi. Dacă este imposibil de realizat o priză de pământ artificială, se vor putea folosi în acest scop și conductele de alimentare cu apă, cu condiția de a se verifica dacă este din punct de vedere electric asigurată legătura dintre țevi, iar rezistența electrică este mică.

Măsurarea rezistenței electrice a prizei de pământ

Măsurarea nu se face cu ohmmetrul.
Pentru a evita erorile de măsurare date de curenții galvanici ai contactului sol-electrod, cele mai multe aparate de test folosesc un generator de curent alternativ cu frecvența de aproximativ 470-600Hz, peste frecvența industrială.
Se folosește tehnica măsurătorii în patru puncte pentru a se elimina influența conductorilor de măsurare.
Se mai folosesc aparate de testarea rezistenței prizei de pământ prin injecție de pulsuri de curent.

Legătura cu priza de pământ se va face cu conductoare cât mai scurte, care vor fi sudate sau cositorite. Dacă se folosește cositorirea, lipiturile vor fi acoperite cu smoală topită . Conductoarele legate de priza de pământ pot fi din cupru sau fier. Secțiunea minimă a conductoarelor de cupru va fi de 12mm pătrați. Conductoarele din fier vor avea secțiunea mai mare decât cele din cupru.

Cuvântul specialistului în telecomunicații:
- Priza de pământ trebuie să fie sub 1 ohm, altfel e degeaba.
- Priza de max. 1 ohm are 8 electrozi de otel zincat, îngropați și legați între ei cu platbandă de 40x4mm;
- Coborârea la priza de pământ se face pe peretele blocului, vertical, la distanța de minimum 1m de ferestre.
- Dacă vreți să vă legați la țevile de calorifer, sau apă, mai bine lăsați.
- În nici un caz nu se folosește împământarea de la priză!
- Reveniți din când în când pe examyo.scienceontheweb.net pentru versiunea actualizată a documentului
- Pentru feederul de antenă se folosesc cabluri ecranate. Ecranul se leagă la pământ la ambele capete, sau din 30 in 30m și la capete dacă e mai lung.
- Legătura ecranului la pământ trebuie să fie foarte bine făcută și foarte bine hidroizolată cu izolator special.
- Pentru conductorul activ, se folosește surge arrester cu gaz sau eclator (se pune pe semnalul RF)
- DACĂ NU FOLOSIȚI CABLU ECRANAT ȘI FOARTE BINE ÎMPĂMÂNTAT, RISCAȚI SĂ VĂ BĂGAȚI FULGERUL ÎN CASĂ, ȘI ATUNCI SĂ ZICEȚI MERCI DACĂ SCĂPAȚI VOI, NU APARATELE!
- Cu respectarea condițiilor de împământare de mai sus, sistemul suportă lovitură de trăsnet în feeder sau direct în antenă fără nici un risc și fără vreun efect distructiv.
(preluare după un site de discuții pe teme telecom - http://forum.softpedia.com/index.php?showtopic=11893)

Legăturile cu priza de pământ și rezistența electrică a acesteia vor fi verificate cel puțin de două ori pe an.

1.5 Responsabilități și îndatoriri

Cunoașterea și respectarea instrucțiunilor de tehnica securității și protecția muncii la stațiile de radioamatori are ca scop să înlăture pericolele de accidentare ce pot surveni în special din cauza electrocutărilor.

Răspunderea pentru respectarea prezentelor instrucțiuni și pentru eventualele accidente, revine în cazul stațiilor individuale deținătorului stației, iar în cazul stațiilor colective, responsabilului stației.

Operatorii stației colective sunt obligați:

a)să cunoască și să respecte instrucțiunile de tehnica securității și protecției muncii;
b)să atragă atenția șefului stației asupra eventualelor deficiențe observate, care ar putea provoca accidente;
c)să nu opereze stația și să nu execute lucrări în cazul când măsurile de protecție nu sunt respectate.

Responsabilul stației colective are următoarele îndatoriri:

a.) să identifice și să studieze împreună cu colectivul de lucru de la stație, locurile periculoase ale instalației și să ia măsurile necesare pentru asigurarea securității celor care operează stația;
b.) să aplice măsurile de protecția muncii și tehnica securității astfel ca lucrul la stație să se desfășoare în condiții lipsite de pericol.
c.) să supravegheze buna stare a utilajului, a sculelor și a dispozitivelor de protecție, neadmitând să se lucreze cu utilaje, scule și dispozitive de protecție defecte sau necorespunzătoare lucrărilor ce se cer, sa propună măsuri pentru sancționarea celor ce scot dispozitivele de protecție, să urmarească efectuarea reviziilor și reparațiilor periodice ale dispozitivelor de protecție, să asigure buna lor funcționare, să stabilească și să înregistreze lipsurile și defectele utilajelor și dispozitivelor de protecție.

II. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII LA APARATELE DE RECEPȚIE

2.1. Aparatul de recepție va fi întrodus într-o cutie care să nu permită accesul la părțile aflate sub tensiune; părtile metalice: carcasa, șasiul vor fi conectate la priza de pământ.

2.2. Se interzice conectarea căștilor direct în circuitul anodic al tubului final amplificator de audiofrecvență. Căștile vor fi conectate între masă și anodul tubului final prin intermediul unui condensator fix cu capacitatea de 0,1...1mF și tensiunea de lucru egală cu cel puțin dublul tensiunii anodice aplicate tubului.
Căștile se pot conecta la aparat și prin intermediul unui transformator de ieșire, cu condiția ca înfășurarea secundară a acestuia să fie bine izolată de cea primară, iar una din extremitățile secundarului să se conecteze la masă. Se vor evita astfel pericolele de electrocutare între căști și masă ce ar putea să se producă printr-o deficiență de izolație a căștilor sau a cordonului acestora.

2.3. Se va evita sistemul de bobine schimbătoare în cazul când pe bobinele respective circulă o componentă de curent continuu mai mare de 24V. Schimbarea bobinelor se va face cu ajutorul comutatoarelor. În cazul când acest lucru nu este posibil, se admite schimbarea manuală a bobinelor cu condiția ca în prealabil să se întrerupă tensiunea anodică.

2.4. În cazul când se utilizează surse de alimentare separate, ele vor fi închise în cutii metalice, care vor fi legate la priza de pământ iar conductorii de alimentare vor fi bine izolați pe parcursul de la sursă la aparat. Bornele sau conectoarele de înaltă tensiune vor fi montate pe cât posibil în partea din spate a aparatului iar nu pe panoul frontal.

2.5. Pentru protejarea auzului se recomandă folosirea limitatoarelor de perturbații (numite Noise Blanker și în inscripțiile de pe aparate) și în general menținerea unui nivel sonor moderat in căști, când ascultarea se face cu acestea.

2.6. Aparatele de recepție vor fi prevăzute cu siguranțe fuzibile în circuitul de alimentare. Se recomandă să se prevadă și siguranțe pentru protejarea circuitului înfășurării secundare a transformatorului de rețea al sursei de alimentare anodice.

2.7. Aparatele de recepție nu vor fi lăsate în funcțiune fără supraveghere, deoarece prezintă pericol de incendiu.

III. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂȚII LA APARATELE DE EMISIE

3.1. Aparatele de radio-emisie, sursele de alimentare etc. vor fi executate pe șasie metalice și panouri montate pe stelaje metalice închise în casete metalice care vor fi conectate la priza de pământ.

3.2. Toate capacele și ușile de acces la unitățile emițătorului vor fi prevăzute cu sisteme de întrerupere a tensiunilor mai mari de 24 de volți, în cazul deschiderii lor. Este absolut interzis să se blocheze aceste sisteme de protecție, să se execute lucrări sub tensiune sau să se scoată fire aflate sub tensiune în afara cutiilor în care sunt montate piesele emițătorului. Reglajele ce trebuie făcute sub tensiune, se vor executa numai cu scule cu o bună izolație, corespunzătoare tensiunilor folosite.

3.3. Manipularea emițătorului în telegrafie, se va face cu ajutorul unui releu la o tensiune de maximum 24 de volți.

3.4. Nu se recomandă folosirea surselor de alimentare cu înalta tensiune separate. Dacă se folosesc totuși astfel de surse, ele vor fi închise în cutii metalice, legate la priza de pământ. Legăturile între sursa de alimentare și aparate, vor fi izolate și ecranate.

3.5. Trecerea de la o gamă de lucru la alta se va face cu ajutorul comutatoarelor. Se admite schimbarea manuală a bobinelor cu condiția montării unui sistem de întrerupere automată a tensiunii anodice atunci când se face operația de schimbare. Sistemul nu trebuie să permită sub nici o formă posibilitatea de atingere a bobinelor atunci când ele sunt sub tensiune.

3.6. Cuplajul cu antena va fi inductiv sau capacitiv. Capacitorul de cuplaj va avea o tensiune de străpungere egală cu cel puțin de trei ori tensiunea anodica de alimentare a etajului final.

3.7. Sistemul de alimentare al emițătorului va fi prevăzut cu siguranțe automate sau fuzibile de valoare corespunzătoare pe circuitul de rețea. Se recomandă să se prevadă siguranțe și în circuitele secundare ale transformatorului de rețea.

3.8. Locurile periculoase ale instalației vor fi marcate cu inscripția : NU ATINGEȚI! PERICOL DE MOARTE!

3.9. În camera unde este instalat emițătorul nu se va permite intrarea copiilor și a persoanelor străine de stație, fără un însoțitor din partea personalului stației.

3.10 Aparatele de emisie nu vor fi lăsate în funcțiune, fără supraveghere, deoarece prezintă pericol de incendiu.

IV. ANTENA ȘI LUCRUL LA ÎNĂLȚIME

4.1. Pe acoperișurile clădirilor se pot instala piloni cu ancorare, de cel mult 8 metri înălțime. Pilonii cu înălțime mai mare pot fi instalați numai cu aprobarea organelor locale care au calitatea de a da asemenea aprobări.

4.2. Ancorele pilonilor instalați pe acoperișurile clădirilor trebuie să fie legate de cârlige sau inele înșurubate în grinzile acoperișurilor sau în pereții caselor. Este interzisă legarea ancorelor și a pilonilor de coșurile de fum, lucarne, felinare de iluminat etc.

4.3. Suspendarea antenelor deasupra conductoarelor rețelei de iluminat și a liniilor de radioficare se permite numai în cazul când aceste conductoare sunt izolate, au o poziție perpendiculară pe directia antenei și se găsesc la o distanță de cel puțin 4 metri de aceasta. Suspendarea antenelor deasupra străzilor cu instalație de tracțiune electrică, deasupra sau dedesubtul conductoarelor liniilor de tensiune peste 1000 volți este interzisă.

4.4. Persoanele care lucrează pe acoperiș vor lua toate măsurile de siguranță ce se impun pentru a preveni căderile. Se vor folosi centuri de siguranță și o frânghie de siguranță de cel puțin 12mm diametru. Este interzis a se lucra pe acoperiș pe timp de polei.

4.5. Pe fiderii de alimentare ai antenelor de emisie si recepție se vor monta comutatoare de punere la pământ și parafulgere de tipul cu vârfuri. În timpul furtunii cu descărcări electrice, fiderii antenelor se vor conecta la priza de pământ.

Parafulgerul (eclatorul)
Parafulgerul este un dispozitiv simplu care are două piese metalice ascuțite, cu vârfurile foarte apropiate. Principiul de funcționare se bazează pe potențialul electrostatic foarte mare care se obține la vârf în condițiile de încărcare cu sarcini electrice a unui element. Dacă între cei doi electrozi distanța este de un mm, atunci tensiunea la care apare străpungerea în aer uscat este de 400V, iar în aer umed, mai puțin. Tensiunile de această mărime sunt puse la masă de diodele în antiparalel care sunt instalate la intrarea transceiverelor.

Tubul cu descărcare în gaz (surge arrester)
Este un tub electric cu electrozi reci, care se folosea în trecut și pe post de element stabilizator, asemănător diodei Zenner. Are același principiu de funcționare ca eclatorul, însa gazul din incintă reduce cu mult tensiunea de străpungere.
eclatorul Tub cu descărcare în gaze

Aceste două dispozitive sunt utile nu doar în condiții de furtună, ci și în condiții de vreme bună - antenele, cu cât sunt mai mari (antenele cu elemente), mai lungi (cele filare), cu atât le crește capacitatea, iar în condiții de vânt chiar moderat antenele se încarcă electrostatic, dobândind potențiale foarte mari. Acest potențial se va descărca la masă în mod distructiv prin transceiver sau în mod nedistructiv pe la mufe sau îmbinări de cabluri, generând zgomot electromagnetic.


V. PRIMUL AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENTARE PRIN ELECTROCUTARE

A. SCOATEREA CELUI ACCIDENTAT DE SUB CURENT

La instalațiile electrice, atingerea părților conducătoare de curent care se găsesc sub curent (tensiune) provoacă în majoritatea cazurilor o contractare bruscă și involuntară a mușchilor. Din această cauză, când accidentatul ține conductorul în mâini, degetele se strâng atât de tare, încât descleștarea lor de pe conductor devine imposibilă. Dacă acesta rămâne în atingere cu părțile conductoare de curent, atunci este necesar să se știe că fără aplicarea măsurilor necesare de securitate, atingerea celui aflat în sub curent este periculoasă și pentru viața celui ce intervine.

Prima acțiune de intreprins este deconectarea părții de instalație de care este prinsă persoana accidentatului.

Cu această ocazie trebuie să se țina cont de următoarele :
  1. În cazul în care accidentatul se găsește agățat la o înălțime oarecare, deconectarea instalației și eliberarea acestuia de sub curent poate să provoace un rău mai mare decât cel cauzat de curentul electric, de aceea trebuie luate toate măsurile care să garanteze securitatea celui accidentat în caz de cădere.
  2. În caz de deconectare, pot fi stinse concomitent și luminile. De aceea, trebuie luate măsuri pentru a avea alte surse de iluminat: (felinare, făclii, lumânări, un iluminat de rezervă, felinare cu acumulatoare, etc.) fără să se întârzie din această cauză deconectarea instalației și măsurile de prim ajutor pentru cel accidentat.
  3. În cazul în care deconectarea instalației nu poate fi executată suficient de repede, atunci trebuie luate măsuri de separare a persoanei accidentate de părțile conducătoare de curent de care este agățată și anume:


Când, în vederea salvării, este nevoie să se atingă cel accidentat pe părțile corpului ce nu sunt acoperite cu haine, trebuie să se pună mănușile de cauciuc și galoșii sau să se infășoare mâinile cu un fular uscat, cu o șapcă de postav sau cu mânecă ori pulpăna propriei haine uscate etc. sau acoperind persoana accidentată cu o haină de cauciuc ori cauciucată (impermeabil) sau cu simplă stofă uscată. Se mai poate interveni stând cu picioarele pe o scândură sau pe orice alt așternut uscat, neconductor de curent, pe o legătură sau pachet de haine etc.

Se mai recomandă să se folosească, dacă se poate, numai o singură mână. La joasă tensiune, când curentul se scurge în pământ prin corpul celui accidentat prin electrocutare și acesta strânge convulsiv în mâini un conductor, iar rețeaua nu se poate deconecta urgent, este mai bine ca cel accidentat să fie izolat față de pământ (de exemplu împingând sub el scânduri uscate sau orice alt material izolant uscat, astfel încât să nu mai atingă solul, pereții sau alte obiecte din imediata apropiere) decât să se incerce desprinderea mâinilor. Persoana care intervine trebuie să respecte măsurile ce trebuie luate la atingerea celui accidentat, arătate mai sus. De asemenea, se va avea grijă ca cel accidentat prin electrocutare să nu sufere alte accidente la luarea acestor măsuri.

În caz de nevoie trebuie tăiate conductoarele de joasa tensiune, cu ajutorul unui topor cu coada de lemn uscat, cu foarfeci izolate sau cu ajutorul unui aparat cu o izolație corespunzătoare. Operația trebuie executată cu precauție (nu se ating conductoarele, se taie fiecare conductor în mod separat, cu mănusile de cauciuc și cu galoșii puși).
La înaltă tensiune, pentru izolarea celui accidentat față de pământ sau de părțile conducatoare de curent, cel care intreprinde acest lucru trebuie să poarte încălțăminte de cauciuc dielectrică și mănuși și să acționeze cu o prajină sau clești izolati la o tensiune corespunzătoare.

Pe liniile electrice de transport, când scoaterea accidentatului de sub tensiune printr-una din metodele arătate mai sus nu se poate executa suficient de repede și fără pericole, trebuie să se recurgă la scurt-circuitarea (prin aruncarea unor conductoare) a tuturor conductoarelor de linie și legarea lor sigură la pământ (dupa regulile generale de tehnica securității). În acest caz, trebuie luate măsuri ca bucla aruncată să nu atingă corpul persoanei care acorda ajutorul.

De asemenea trebuie să se țină cont de următoarele:
a) dacă accidentatul se găsește la înălțime, trebuie să se prevină sau să se evite pericolul de cădere;
b) dacă accidentatul atinge un singur conductor, este adesea suficient să se lege la pământ numai acest conductor;
c) pentru a realiza legarea la pământ și scurt-circuitarea, este necesar în primul rând ca conductorul întrebuințat în acest scop să fie pus la pământ apoi aruncat peste conductoarele de linie care urmează să fie puse la pământ;
d) trebuie de asemenea reținut că, dacă în linie există o capacitate electrică mare, prin deconectare poate rămâne o sarcină periculoasă pentru viață și numai legarea la pământ a liniei o poate face inofensivă.

B. PRIMELE MĂSURI DUPĂ SCOATEREA ACCIDENTATULUI DE SUB CURENT

Modul de aplicare a măsurilor de prim-ajutor este în funcție de starea în care se află accidentatul după scoaterea de sub curent.

În cazul când acesta se află în deplină cunoștință, deși până atunci fusese în leșin sau a stat mult timp sub tensiune, el va fi îndrumat sau transportat la un medic, spre a preveni o eventuală agravare a stării sale; în situații grave, trebuie să fie chemat medicul sau salvarea la fața locului.

Până la venirea medicului și pentru ca să nu existe din nou pericolul înghițirii limbii sau al înecării cu vomă în cazul unui nou leșin, accidentatul se așează în decubit ventral, ca în imaginea următoare:

Decubit ventral

Când cel accidentat și-a pierdut cunoștința, el trebuie întins pe un loc neted și comod; i se desface îmbrăcămintea la piept și la gât, se iau măsuri pentru împrospătarea aerului, se evacuează din încăpere persoanele de prisos, apoi i se dă să miroase o soluție de amoniac, se stropește cu apa (nu din gura !), i se fac fricțiuni pe corp pentru încălzirea corpului. Medicul trebuie să fie chemat cât mai urgent.

În cazul când accidentatul respiră greu, foarte rar si convulsiv, la fel ca un muribund, i se va face respirație artificială și un masaj în regiunea inimii.

În cazul când persoana accidentată nu mai dă semne de viață (respirația, bătăile inimii, pulsul sunt absente) nu trebuie să fie considerată pierdută. Moartea poate fi adesea numai aparentă, dar cel accidentat va muri dacă nu i se va acorda primul ajutor, făcându-i-se respirație artificială. Respirația artificială trebuie făcută în mod continuu, până la sosirea medicului, care, în aceste cazuri, trebuie chemat urgent.

Pulsul se verifică la artera carotidă, fără a presa excesiv
Verificarea pulsului

În operația de readucere la viață a acelui accidentat prin electrocutare, care în aparență este mort, fiecare secundă este prețioasă, de aceea primul ajutor trebuie dat imediat, daca este posibil chiar la fața locului; el va fi transportat în alt loc numai în cazul când pericolul continuă să amenințe atât pe cel accidentat cât și pe cel care acordă primul ajutor sau în cazul imposibilității acordării primului ajutor în timpul transportului.

Electrocutatul poate fi considerat mort numai în cazul unor grave leziuni externe, de exemplu fracturarea cutiei craniene în cădere sau carbonizarea întregului corp. Moartea poate fi declarată de către medic. În nici un caz nu trebuie să se aplice celui accidentat mijloace empirice.

 PRINCIPALELE INSTRUCȚIUNI OBLIGATORII APLICABILE LA EXECUTAREA RESPIRAȚIEI ARTIFICIALE

Respirația artificială va fi executată numai în cazurile în care cel accidentat nu respiră deloc sau respiră rar, convulsiv, cu sughițuri, ca un muribund, sau dacă respirația se înrăutățește.
Executarea respirației artificiale trebuie să fie începută imediat ce accidentatul a fost scos de sub curent și se continuă apoi fără întrerupere. Ea va fi continuată până la obținerea rezultatului pozitiv (revenirea la viață) sau până la apariția semnelor neîndoielnice ale morții reale (a petelor cadaverice sau a rigidității corpului).
S-au observat cazuri când cei considerați morți datorită leziunilor provocate, au fost readuși la viață peste câteva ore socotite din momentul accidentului (chiar 8-11 ore). În timpul cât se execută respirația artificială, se va observa atent fața accidentatului. În cazul când se observă o mișcare a buzelor, a pleoapelor sau a mărului lui Adam, făcând impresia că înghite, se va verifica dacă nu cumva accidentatul a început să respire singur și regulat, se opreste respirația artificială, deoarece continuarea ei poate fi periculoasă. Dacă însă după câteva clipe de așteptare se va observa că acesta nu mai respiră, se va relua imediat respirația artificială.

Înainte de a se proceda la executarea respirației artificiale, este necesar:


Deblocarea căilor respiratorii blocate de baza limbii:

C. METODE DE RESPIRAȚIE ARTIFICIALĂ

Există mai multe metode de respirație artificială (Silvester, Schäfer, Howard) care se aplică de la caz la caz.

Oricare ar fi metoda, este necesar a se acționa foarte rapid pentru a realiza primele cinci inspirații forțate pentru a asigura oxigen creierului, altfel după 3 minute fără oxigen, creierul se lezează ireversibil.

Metoda Silvester. Menționăm că această metodă este cea mai bună dintre metodele de respirație artificială prezentate. În cazul când se dispune de ajutoare, se aplică aceasta metodă. Pentru aplicarea acesteia sunt necesare mai multe schimburi de echipe, procedeul fiind obositor. La aplicarea metodei Silvester se așează accidentatul pe spate, pe un sul de haine ca să se lărgească toracele, se scoate și se reține limba afară cu un cârlig de rufe, batistă uscată sau cu ajutorul unei feși sau bucăți de pânză care se trece în jurul gâtului; operatorul se așează în genunchi la capul accidentatului iar brațele acestuia se prind de sub încheiătura cotului și se apasă fără violență pe părțile laterale ale pieptului (expirație), numărând: unu, doi, trei- se ridică apoi brațele accidentatului în sus și se trag înapoi peste cap (inspirație); numărând: patru, cinci, șase- se vor apăsa din nou brațele accidentatului pe părțile laterale ale pieptului.
În cazul când se dispune de ajutoare, la aplicarea metodei Silvester sunt întrebuințati doi oameni, fiecare stând pe un genunchi de fiecare parte a accidentatului, acționând în concordanță și după numărătoare. Un al treilea ajutor ține scoasă limba accidentatului.
În cazul unei executări corecte a respirației artificiale se aude un sunet (care seamănă a geamăt) produs de aerul ce trece prin traheea accidentatului, la comprimarea pieptului și eliberarea lui. Dacă sunetele nu se produc, aceasta înseamnă că limba a căzut și împiedică trecerea aerului; în acest caz trebuie să fie scoasă mai mult afară.
În cazul fracturării unei mâini sau unui umăr, metoda Silvester NU trebuie aplicată.

Metoda Schäfer.În cazul când respirația artificială trebuie făcută de o singură persoană, este mai ușor de aplicat metoda Schäfer. Avantajele ei constau în ușurința aplicării procedeului, deoarece acesta poate fi ușor însușită, după câteva exerciții de scurtă durată.
În cazul aplicării metodei Schäfer, accidentatul trebuie așezat cu spatele în sus, cu capul sprijinit pe o mână, cu fața în laturi. Cealaltă mână trebuie întinsă în lungul capului și se va așterne ceva sub față. Dacă este posibil i se va scoate limba afară; aceasta nu trebuie ținută deoarece ea va sta singură.
Apoi operatorul trebuie să se așeze în genunchi deasupra accidentatului, cu fața înspre capul acestuia, în așa fel încât șoldurile sale să fie cuprinse între genunchii persoanei care dă ajutorul. Se aplică apoi palmele pe spatele accidentatului, pe coastele inferioare, cuprinzându-le lateral cu degetele îndoite, numarand unu, doi, trei operatorul se apleacă înainte în așa fel ca prin greutatea corpului său să apese cu mâinile pe coastele accidentatului. Numărând în continuare: patru, cinci, șase, operatorul se ridică brusc de pe spatele accidentatului, revenind la poziția de la început, fără a ridica mâinile de pe accidentat.

Metoda Howard.Se aplică (în locul metodei Schäfer) în cazul în care cel accidentat are arsuri pe spinare și leziuni la mâini.
În cazul aplicării metodei Howard se așează accidentatul pe spate așternând sub locul cu arsuri o batistă sau o pânză curată și i se întind mâinile în lungul capului. În cazul când mâinile sunt fracturate, acestea nu se vor întinde, ci se vor așeza deasupra capului. Limba accidentatului trebuie scoasă afară și ținută de o a doua persoană. Apoi operatorul se așează în genunchi deasupra persoanei accidentate, procedând identic ca și la aplicarea metodei Schäfer: apasă pe coastele inferioare (nu pe burtă), numărând la apăsare și la ridicare. Oricare ar fi metoda aplicată, să se evite apăsările intense pe piept sau pe spate, mai cu seamă în regiunea abdomenului, deoarece poate produce împingerea alimentelor din stomac spre gură, ceea ce ar putea astupa căile respiratorii. Trebuie să fie evitate mișcările violente ale accidentatului, (în special metoda Silvester) pentru a nu se produce fracturi sau luxații.

La aplicarea oricărei metode de respirație artificială, trebuie avut grijă ca accidentatul să nu răcească; de aceea nu trebuie să fie lăsat pe pământ umed sau pardoseală de piatră, de beton sau fier. Pentru aceasta, sub accidentat trebuie așezat ceva călduros, va fi învelit și dacă este posibil încălzit aplicându-i-se pe corp și la picioare sticle cu apă fierbinte, cărămizi sau pietre încălzite și bine acoperite pentru a nu cauza arsuri. Toate acestea trebuie făcute repede fără să se întrerupă operația de respirație artificială. În timpul respirației, brațele celui care face respirația, în cazul aplicării metodelor Schäfer și Howard, sau ale accidentatului, la aplicarea metodei Silvester, pot fi îndepărtate pentru 2-3 secunde de cutia toracică a accidentatului. La toate metodele de respirație artificială trebuie să se facă 15 mișcări complete pe minut, adică de inspirație și respirație. Pentru a obosi mai puțin, cel care face respirația artificială trebuie să respire în ritmul mișcărilor pe care le face accidentatului.

Metoda respirației artificiale gură-la-gură Este cea mai bună metodă pentru că este ușor de învățat și practicat, poate fi folosită asupra persoanelor de toate vârstele. În plus, oferă rată mare de succes pentru salvatorul singur, așa cum este cel mai probabil să fie în cazul radioamatorilor, care lucrează în grup restrâns iar în grupuri mai mari se adună rar, doar în cazul concursurilor sau simpozioanelor.

Eliberarea căilor respiratorii Gură la gură Gură la nas

Pașii care trebuie urmați sunt următorii:

- Verificați gura accidentatului pentru a vă asigura că nu este obstrucționată.

- Plasați corpul accidentatului pe spate, astfel încât pieptul să fie în extensie

- Prindeți mandibula și ridicați-o în sus astfel încât capul să aibă o poziție înspre înapoi (vezi imaginea anterioară); Această acțiune va debloca căile respiratorii blocate de baza limbii, care este deseori înghițită de persoana în stare de inconștiență.

Acum se începe respirația artificială: Cu o mână se strâng nările accidentatului. După aceea salvatorul inspiră rapid și adânc, apoi însuflă aerul prin gura accidentatului. Dacă maxilarele sunt încleștate, încă se mai poate folosi această metodă, aerul trecând printre dinți, altfel se poate folosi și metoda gură-la-nas. Expirația accidentatului trebuie să se produca natural, la oprirea insuflației.


Dacă e nevoie, respirația artificială (metoda Silvester sau gură-la-gură) trebuie combinată cu masajul cardiac. În cazul a doi salvatori ritmul este de 10-12 inspirații pe minut - o dată la 5 compresii cardiace;
În cazul unui singur salvator, se face o succesiune de 2 inspirații după fiecare 15 compresii cardiace.
În cazul când accidentatul este copil, ritmul de respirație artificială este de 20 inspirații pe minut, se continuă cu succesiunea de 2 inspirații la 15 compresii cardiace până la revenire sau sosirea medicului.

Nu pierdeți nici un moment în începerea respirației artificiale, cea mai mică întârziere poate fi fatală!


D. MASAJUL INIMII
se execută în felul următor : persoana care dă primul ajutor pune mâna sa dreaptă pe regiunea inimii accidentatului, având degetele îndreptate în direcția capului acestuia și mâna stângă peste mâna dreaptă și apasă uniform, cu mâinile îndreptate, în ritmul bătăilor inimii (la un om sănătos 70-80 pe minut, sau pentru comoditate la fiecare secundă, după ceas) face cu podul palmei 20-30 apasari slabe pe coastele de deasupra inimii.

Poziția pentru masaj cardiac

* * *