Harta Site
Start Tehnica Legislatie Protectia muncii Reguli de trafic Examen online Examen oficial

Proceduri folosite in traficul de radioamator


A. TRAFICUL RADIOTELEGRAFIC (Nu este subiect de examen conform noului Regulament, dar se face referire la punctul B, si e oricum bine de stiut).

I. Apelul
Apelul facut de o statie de radioamator poate fi:
a) Apel general pentru toate statiile care lucreaza in banda respectiva;
b) Apel cu adresa pentru o anumita statie.
a) Apelul general este constituit dupa cum urmeaza:
1. cuvantul CQ (repetat de trei ori cel mult)
2. cuvantul DE
3. Indicativul statiei care face apelul (repetat de trei ori cel mult)
4. Litera K (invitatie la transmitere).
in cazul apelului catre statiile DX, la cuvantul CQ se poate adauga cuvantul DX, iar in cazul apelului catre statii dintr-o anume tara sau continent, prefixul sau prescurtarea corespunzatoare tarii sau continentului respectiv.
in cadrul concursurilor, cuvantul CQ poate fi inlocuit cu un altul caracteristic concursului, conform regulamentului acestuia (TEST, CONTEST, CQAA etc.).
b) Apelul cu adresa este constituit dupa cum urmeaza:
1. Indicativul statiei chemate (repetat de cel mult trei ori);
2. cuvantul DE;
3. Indicativul de apel al statiei care cheama (repetat de cel mult trei ori);
4. Litera K .
Pentru a se evita un raspuns din partea unei alte statii decit cea chemata, litera K poate fi inlocuita cu prescurtarea KN.
in cazul cind conditiile de stabilire a legaturii sint dificile, apelul poate fi transmis repetat, dar nu mai mult de zece ori.

II. Raspunsul la apel
Raspunsul la apel este constituit dupa cum urmeaza:
1. Indicativul de apel al statiei care a chemat (repetat de cel mult trei ori);
2. cuvantul DE;
3. Indicativul de apel al statiei care a fost chemata (repetat de cel mult trei ori);
4. Litera K.

III. Traficul propriu-zis
Dupa primirea raspunsului la apel, statia respectiva transmite mesajul dorit folosind in acest scop fie limbajul clar, fie codurile sau prescurtarile permise de prezentul regulament. Folosirea altor coduri sau prescurtari este interzisa.
in mod obligatoriu, inceputul si sfirsitul mesajului trebuie sa contina indicativul de apel al corespondentului, cuvantul DE si indicativul de apel propriu.
Traficul poate fi desfasurat in orice limba.
in cazul lucrului BK (break-in=intrerupere), se procedeaza in felul urmator:
a) Statia care a transmis si urmeaza sa receptioneze, transmite dupa terminarea mesajului, cuvantul BK;
b) Statia care a receptionat si urmeaza sa transmita, raspunde dupa cum urmeaza:
1. cuvantul BK;
2. cuvantul DE;
3. Indicativul propriu (repetat de cel mult trei ori).
in cazul schimburilor de mesaje foarte scurte, in special al celor din timpul concursurilor, se poate omite transmiterea preambulului, intrindu-se direct in continutul mesajului.
IV. Sfirsitul legaturii
La sfirsitul legaturii, fiecare statie participanta transmite:
1. Indicativul statiei corespondente;
2. cuvantul DE;
3. Indicativul statiei proprii;
4. cuvantul SK (Stop Keying = sfirsit de transmitere) transmis legat.


B. TRAFICUL RADIOTELEFONIC
in traficul radiotelefonic, procedurile de apel, de raspuns la apel, de desfasurare a traficului si de inchidere a legaturilor sint, in principiu, identice cu cele din traficul radiotelegrafic, cu deosebirea ca prescurtarile DE, K, SK, BK, etc. se inlocuiesc cu expresiile sau cuvantele echivalente, iar literele care compun indicativele de apel se pot exprima prin cuvante care incep cu litera respectiva, dar se recomanda folosirea alfabetului fonetic international (Anexa 3).

C. TRAFICUL DE PRIMEJDIE
in cazul situatiilor exceptionale prevazute la art. 33 alin. 3, care necesita efectuarea unui trafic de primejdie, radioamatorii vor folosi procedura de apel general, mentionata mai sus, la care expresia CQ va fi inlocuita cu expresia QRRR (semnal de primejdie) emisa de trei ori.
(Se interzice radioamatorilor folosirea expresiilor SOS si MAYDAY rezervate statiilor serviciilor mobil maritim si aeronautic.)
Dupa transmiterea preambulului, va urma textul propriu-zis al mesajului de primejdie, care va contine informatii privind natura primejdiei si a ajutorului solicitat, adresa si numele unitatii sau persoanei aflate in primejdie, precum si orice alte informatii care ar putea usura acordarea ajutorului necesar.
Pentru raspunsul la apelul de primejdie, se va folosi procedura indicata la pct. A in care intre punctele 3 si 4 se va introduce prescurtarea RRR (confirmarea receptiei semnalului de primejdie) urmata de QRRR.
Radioamatorul care receptioneaza un mesaj de primejdie in benzile de radioamator trebuie sa intrerupa imediat emisia proprie si sa ia nota de mesajul respectiv. Daca dupa o perioada de asteptare constata ca nici o alta statie nu raspunde apelului de primejdie, radioamatorul va raspunde el insusi, luind in continuare toate masurile posibile in vederea acordarii ajutorului solicitat.
Radioamatorul care receptioneaza un mesaj de primejdie in alte benzi decit cele de radioamator trebuie sa ia nota de mesajul respectiv si sa asculte in continuare traficul de primejdie. in cazul cind constata ca mesajul de primejdie nu primeste raspuns de la alte statii, el va transmite telefonic continutul mesajului de primejdie organelor competente si Centrului de Control al Radiocomunicatiilor.
in toate cazurile de mai sus, radioamatorii care au luat parte la traficul de primejdie vor inainta in termen de trei zile, o informare detaliata Inspectoratului General al Comunicatiilor.

* * *